Osteopathie


Wat is osteopathie?

Wat is osteopathie?

De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen. - Belgische Academie voor Osteopathie vzw

Osteopathy is a system of medicine that emphasizes the theory that the body can make its own remedies, given normal structural relationships, environmental conditions, and nutrition. It differs from allopathy primarily in its greater attention to body mechanics and manipulative methods in diagnosis and therapy - World Health Organization (WHO)

Osteopathie wordt gekenmerkt door een holistische visie en legt zich toe op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Dit verstoorde evenwicht kan zich uiten in klachten zoals rug–, nek– en hoofdpijn of spijsverteringsproblemen. Met behulp van manuele technieken worden bewegingsbeperkingen opgespoord. Men gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze. De oorzaak van de klacht bevindt zich niet altijd op de plaats waar de klacht of pijn tot uiting komt en kan zowel structureel, chemisch, emotioneel als energetisch van aard zijn.

 • Structureel: Bewegingsbeperkingen ter hoogte van de beenderen, spieren, gewrichten, organen, bloedvaten, zenuwen en het cranio-sacrale systeem (schedel en heiligbeen/staartbeen) worden hierin behandeld.
 • Chemisch: Hier wordt er gezocht naar een evenwicht in de stofwisseling aan de hand van voedingscorrecties, aanpassing van de leefgewoontes, drainagetechnieken, voedingssuppletie,...
 • Emotioneel: Iedereen zet bewust of onbewust emoties vast die ons functioneren kunnen verstoren. Zachte technieken helpen bij het loslaten van deze emoties.
 • Energetisch: Energie moet vrij kunnen stromen in het lichaam. Het is dus belangrijk dat energetische blokkades vrijgemaakt worden.

Deze vier gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Een probleem in één gebied kan zich uiten in klachten op een ander gebied. Daarom gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van de klachten in plaats van de symptomen te behandelen. Hierbij behandelt de osteopaat dus niet de 'ziekte' op zich, maar stimuleert de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam, het autoregulerend mechanisme. Er wordt een aanzet gegeven zodat het lichaam zichzelf kan corrigeren.


Principes binnen de osteopathie

De osteopathie baseert zich voornamelijk op volgende drie principes:

 • De wisselwerking tussen structuur en functie
  Het intact zijn van een structuur is essentieel voor het goed functioneren ervan. En omgekeerd is het goed functioneren essentieel voor het behoud van de structuur. In de osteopathie wordt aan de hand van manuele technieken het bewegingsverlies hersteld voor het behoud van structuur en functie van de weefsels.
 • Holisme
  Het lichaam is een ondeelbaar geheel. Alle structuren en functies zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Een probleem in ons lichaam zorgt niet alleen voor lokale veranderingen, maar ook 'op afstand'. Bijvoorbeeld een bewegingsverlies in de voet geeft niet alleen pijn in de voet, maar kan ook klachten geven ter hoogte van de lage rug. De patiënt wordt dus altijd in zijn totaliteit onderzocht en behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met structurele (fysische), emotionele, chemische (o.a. voeding) en energetische factoren.
 • Autoregulerend mechanisme
  Het lichaam vertoont de natuurlijke eigenschap zich in een zo goed mogelijk evenwicht te houden. We zijn er ons niet van bewust dat ons lichaam permanent vecht tegen alle mogelijke agressies, zoals klimaatsveranderingen, microben, de zwaartekracht, etc. Door bewegingsverliezen van alle structuren te behandelen slaagt de osteopaat erin dit zelfgenezend mechanisme te stimuleren. Maar dit volstaat helaas niet om alle mogelijke kwalen te genezen.

Hoe gaat een osteopaat te werk?

De behandeling begint met een gesprek (anamnese). De osteopaat informeert bij de patiënt naar de klachten, naar de medische voorgeschiedenis, naar andere medische behandelingen, etc.

Daarna onderzoekt de osteopaat de patiënt aan de hand van manuele technieken en houdt hierbij rekening met andere nuttige gegevens zoals RX, scan of bloedonderzoek. Hierna beslist de competente osteopaat of hij de patiënt zelf behandelt of de patiënt doorverwijst naar de huisarts.

De osteopathiebehandeling is enkel gebaseerd op zachte manuele technieken en manipulatieve technieken. De osteopaat schrijft geen medicijnen voor en gebruikt ook geen invasieve technieken (inspuitingen, chirurgie,...).

De osteopaat behandelt niet de ziekte zelf, maar stimuleert de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam, het autoregulerend mechanisme. Daar de osteopathie via dit principe werkt zit er een langere tijd tussen twee behandelingen dan bij bijvoorbeeld kinesitherapie. Het lichaam heeft namelijk tijd nodig om zich aan te passen na een behandeling.


Terugbetaling

Indien u een aanvullende verzekering heeft bij uw ziekenfonds, krijgt u €10,00 per behandeling terug met een maximum van 5 behandelingen per jaar.


Links

Hieronder vindt u nog enkele interessante links in verband met osteopathie:

 

Indicaties